Emeryt i rencista a ulgi podatkowe i rozliczenie PIT ze współmałżonkiem

Osoby pobierające świadczenia z ZUS mają prawo korzystać z szeregu ulg podatkowych. Dzieje się tak dlatego, że od wypłacanych świadczeń, organ w trakcie roku, pobiera zaliczkę na podatek. Zatem ostatecznie podatnik, poprzez wybór optymalnej formy rozliczenia oraz umiejętne korzystanie z ulg podatkowych, może otrzymać zwrot nawet całego podatku, który w trakcie roku został pobrany jako zaliczki na PIT. O wysokości tych zaliczek dowiedzieć się można z informacji PIT-40A/11A. Emeryci i renciści powinni zwrócić uwagę na następujące metody obniżenia należności na rzecz organów skarbowych:

 1. rozliczenie wspólnie z małżonkiem:
  1. zarabiającym więcej niż 85.528 zł - pozwolić może na oszczędności ze względu na niższą stawkę podatku u tego małżonka (nadwyżka dochodów ponad tę kwotę będzie opodatkowana nie 32% podatkiem, lecz według stawki 18%),
  2. zarabiającym mniej niż 6.600 zł lub nie zarabiającym w ogóle – pozwolić może na wykorzystanie kwoty zmniejszającej podatek 1.188 zł zarówno u emeryta, jak i u małżonka; gdyby niskie dochody jednego z partnerów nie dawały możliwości na obniżenie podatku o całą tę kwotę, wówczas ta niewykorzystana część przeszłaby na drugiego z nich i odliczona została we wspólnym rozliczeniu rocznym,
 2. ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na adaptację i remont mieszkania lub pomieszczeń celem przystosowania ich do celów niepełnosprawności,
 3. ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup leków dla osób niepełnosprawnych – w stosunku do osób wydających na lekarstwa ponad 100 zł miesięcznie,
 4. ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na samochód – jako odliczenie wydatków w związku z przystosowaniem pojazdu do celów niepełnosprawności jak również w związku użytkowaniem pojazdu dla celów dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo rehabilitacyjne,
 5. ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 6. ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na pokrycie kosztów pomocy pielęgniarskiej,
 7. ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na wyjazdy na zabiegi i turnusy rehabilitacyjne,
 8. ulga podatkowa w związku z wydatkami poniesionymi na utrzymanie psa asystującego
 9. darowizny na cele pożytku publicznego na rzecz organizacji społecznych, na rzecz kultu religijnego oraz na cele działalności charytatywno – opiekuńczej kościołów, udokumentowane ich przyjęciem przez te podmioty, więcej na temat darowizn w PIT na www.e-pity.pl .

Ważne!

Pamiętać trzeba, że ulgi związane z niepełnosprawnością przysługują wyłącznie tym podatnikom, którzy pobierając emeryturę lub rentę, posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności.

Aby możliwe było odliczanie określonych kwot od dochodu lub od podatku, emeryt lub rencista musi:

 1. złożyć organom ZUS już w trakcie roku oświadczenie w tej sprawie, po którym zamiast PIT-40A otrzyma PIT-11A i na jego podstawie wypełni własny PIT-36 lub PIT-37 albo
 2. po tym, gdy już otrzyma PIT-40A, będzie zobowiązany sporządzić korektę zeznania na druku PIT-36 lub PIT-37.

W żadnym z tych przypadków podatnik nie składa PIT-OP – wysyłając własną deklarację PIT-36 lub PIT-37 podatnik ma możliwość wskazać organizację pożytku publicznego na tym właśnie druku.
Inne ulgi, z jakich może skorzystać osoba pobierająca świadczenia z ZUS znaleźć można na www.e-pity.pl.