Na jakie organizacje można przekazać 1,5% podatku? Wskaż numer KRS na druku PIT-OP

Oświadczenie o przekazaniu 1,5% na druku PIT-OP spełni swoje zadanie wyłącznie w przypadku, gdy podane w nim informacje będą prawidłowe, tzn. gdy wskażą tę organizację pożytku publicznego, na którą emeryt lub rencista chce i może przekazać 1,5% swojego podatku.

Nie każda organizacja pożytku publicznego uprawniona jest do tego, by otrzymać 1,5% podatku z deklaracji PIT. Musi to być organizacja, która została wskazan w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym przez Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności. Lista ta jest aktualizowana corocznie i zamieszczana nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego stronie internetowej BIP. Lista organizacji uprawnionych dostępna jest także w trakcie wypełniania druku PIT-OP w programie fillUp lub e-pity.

Środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

A zatem:

  • podanie w PIT-OP informacji niewłaściwej – tzn. numeru KRS, który nie istnieje spowoduje, że 1,5% podatku nie zostanie przekazany na dobroczynność,
  • podanie w PIT-OP numeru KRS innej organizacji niż wybrana wcześniej przez podatnika będzie podstawą do przekazania 1,5% podatku na rzecz tej innej organizacji, zgodnie z treścią PIT-OP,
  • podanie w PIT-OP organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie są przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Nie można przekazać części 1,5% na rzecz jednej organizacji a części, na rzecz innej – kwota trafi wyłącznie na rachunek jednego podmiotu.

Podatnik ma możliwość przeprowadzenia korekty numeru KRS zgłoszonego na PIT-OP. Korekta złożona musi być nie później niż do końca maja roku następującego po rozliczanym roku podatkowym.